Ibrahim - pašina dzamija

Ibrahim – pašina džamija je najstarija džamija u Prijepolju.Prvi put se pominje u Putopisu Evlije Čelebije.Sagradio je Ibrahim – paša, sin hercegovačkog subaše u XVI veku.U XVIII veku u Ugarsko – turskom ratu džamija je stradala i biva obnovljena zaslugom meštanke Baki – hanume. Groblje – mezarje pored džamije je posebno značajno i obiluje starim i bogato izrađenim nišanima od sige, kamena i mermera. Postoje: ulemanski, derviški, aginski, hadžijski, pašinski, trgovački, momački, devojački i drugi.Pored džamije su i mezari graditelja džamije – Ibrahim paše i njegove sestre Kajdafe.Nišani na njihovim mezarima, najstariji su očuvani nišani na teritoriji Prijepolja.Na mezaru Kajdafe stoji natpis „ Kajdafa, kći Iskenderova, godina 1048 “ (hidžretska, odnosno 1638. godina).U uglu džamije uzidan je sunčani sat „ eltifa “ u položaju istok – zapad, koji je ujedno i jedini autentičan predmet iz vremena gradnje džamije.
Džamiju je sagradio 1572. godine Ibrahim-paša, sin Skender-bega, Hercegovačkog subaše, kasnije paše i sandžakbega. Džamija je sagrađena za potrebe obavljanja verskih obreda vojne posade čiji je komandant bio Ibrahim-paša. Posada je obezbjeđivala most na Limu i putni pravac iz Prijepolja prema Taslidži - Pljevljima. Sagradili su je inžinjeri koji su gradili i održavali most na Limu. Oko džamije se ubrzo formirala mahala u prvo vreme zvana Ibrahim-pašina mahala, a kasnije Gornji Vakuf koju je Evlija Čelebija 1664. godine opisao na sledeći način: "Ova kasaba Prijepolje sastoji se od dvije kasabe. Jedna je Gornji Vakuf, kasaba na rijeci Limu na početku Fatihivog mosta. Ona se sastoji od jedne mahale s nekih pedesetak šindrom (pokrivenih) kuća, s baščama i vodama koje su poput izvora života. Tu se nalazi Ibrahim-pašina džamija. To je vrlo udobna i privlačna džamija s jednim minaretom, a pokrivena je ćeremitom. Ima dva velika svratišta, (han) i udobno maleno javno kupatilo (hamam). Ima svega jednu tekiju, dvije osnovne škole (mekteb) i deset dućana. To su Ibrahim-pašine zadužbine.”Od gore pobrojanih zadužbina danas postoji jedino džamija. Nazivi Gornji Vakuf i Ibrahim-pašina mahala su zvanično korišteni za vreme osmanske administracije. Toponim Šarampov, koji se danas koristi, u prevodu sa turskog znači rov ili šanac. Na desnom uglu ulaznog zida nalazi se eltifa, sunčani sat koji je služio za utvrđivanje namaskog vremena. Od kada datira nije poznato. U blizini džamije, a pored kamenog zida je mezar Ibrahim-paše i njegove sestre Kajdafe. Na prednjem nišanu mezara Ibrahim-paše ima ispisano šehade i uklesana sablja. Završava tradicionalnim pašinskim kaukom. Visok je 1,80 m. Nema drugih natpisa. Godina pašine smrti je još uvijek nepoznata. Do pašinog je izuzetno raskošan mermerni prednji nišan njegove sestre Kajdafe.
Powered by WebExpress